Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

eKoulutusPro.com

Päivitetty 12.8.2022

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 28 §
Yritys- ja yhteisötietolaki 15 §

eKoulutusPro.com varaa oikeuden milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta muuttaa tätä rekisteriselostetta. Tästä johtuen on
suositeltavaa, että käytte säännöllisin väliajoin lukemassa
tämän rekisteriselosteen.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: K3koulutus Oy / eKoulutusPro.com
Y-tunnus: 2684019-8
Käyntiosoite: Kalamieskuja 1 G 17, 33560 Tampere
Puhelin: 044-9810430

Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee
tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: Petri Kuusela
Käyntiosoite:
Kalamieskuja 1 G 17, 33560 Tampere
Puhelin: 044-9810 430
Sähköposti: petri (at) eKoulutusPro.com

3. Rekisterin nimi
eKoulutusPro.com markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on eKoulutusPro.com’n
viestintä- ja markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen
potentiaalisille asiakkaille henkilötietolain 19 §:n
mukaisesti .

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
nimi ja osoitetiedot
tehtävänimike, vastuualueet
puhelinnumero, sähköpostiosoitetiedot, 
yrityksen y-tunnus, toimiala, kokoluokka
asiakkaan ilmoittamat tarjonnanestotiedot,
tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, muut
palvelun käytöstä kerätyt ja siitä johdetut tiedot,
kuten muun muassa evästeiden avulla , kerättyihin
tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot,

muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
tarpeelliset 
tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
eKoulutusPro.com markkinointirekisteri.

Henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä:
– suoraan rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta
– julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet)
– rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta (Suomen Asiakastieto Oy)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan Unionin (EU)
tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät
asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat
oikeutettuja vain ne työntekijät joilla työnsä puolesta on
oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  Asiakaspalvelin
sijaitsee palomuurin takana, joka sallii vain SSL-salatun
liikenteen tiettyyn kohdeosoitteeseen, muu liikenne estetään.