Osakeyhtiön lopettaminen – Vaihtoehdot ja menettelyt

Webinar, Perjantai 17.2.2023, klo 10-12
___________________________________________
Huom! Ilmoittautumalla webinaariin saat tallenteen käyttöösi.

yhtiön-lopettaminen-640

Yhtiö saattaa joutua tilanteeseen, jossa omistaja
ja johto joutuvat toteamaan, ettei toimintaa ole
enää mielekästä jatkaa.

Tuolloin on olennaista valita oikea vaihtoehto
yhtiön 
lopettamistavaksi.

– Mitä selvitystilan ja konkurssi vaihtoehdon
valinta tarkoittaa käytännössä?
– Miten valinta vaikuttaa omistajien, johdon ja
lähipiirin vastuisiin käytännössä?
– Miten lähipiirin saatavia yhtiössä voi hyödyntää?
– Miten menettelytavat eroavat osakkaan verotuksen kannalta?

Suomen_laki

Vaihtoehdoilla on merkittävät erot ja valitusta
vaihtoehdosta aukeavat polut johtavat
merkittävässä määrin erilaisiin lopputuloksiin.

Koulutuksessa saat tietoa, miten vaihtoehdot
eroavat toisistaan sekä millaiset riskit
kumpaankin vaihtoehtoon kuuluvat.

Tutkimme näitä kysymyksiä yksityisen yhtiön
osakkaan, 
johdon ja lähipiirin näkökulmasta.
Yksityisellä yhtiöllä tarkoitetaan tässä
osakeyhtiötä, joka ei ole OYJ eli  julkinen osakeyhtiö.

Koulutuksessa saat vastauksia siihen, mitä on
huomioitava valittaessa yhtiön lopettamistapaa,
mitä seurauksia valinnoilla on sekä mitä on syytä
varoa.

Koulutukseen sisältyy runsaasti oikeustapauksia.

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu osakeyhtiöiden
osakkeenomistajille, hallituksen jäsenille
ja johdolle.

Tavoite
Kurssin tavoitteena on auttaa yritysten omistajia
ja johtoa tiedostamaan vaihtoehdot sekä niistä
seuraavat polut pääpiirteissään sekä
tunnistamaan vaihtoehtojen keskeiset haasteet.
2016-01-LINDBLAD-Markku-020_2

Kouluttaja
Asianajaja, osakas, Markku Lindblad
 Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy:stä.

Markku Lindbladilla on kokemusta mm. yritysten
osakas- ja johtajasopimuksista ja IPR-oikeuksista
sekä salassapitoon ja sitouttamiseen liittyvistä
sopimusjärjestelyissä. Hän on toiminut yritysten
hallituksissa ja osallistunut lukuisiin
yritysjärjestelyihin.

–> Ilmoittaudu tästä
_____________________________________

Webinaarin ohjelma:

10:00 Aloitus, päivän ohjelman esittely

Konkurssi vai saneeraus
– Varoja enemmän kuin velkoja
– Velkoja enemmän kuin varoja
– Lähipiirin saatavien konvertointi

Selvitystila
– Prosessi selvitystilassa
– Velkojen maksu ja varojen jako
– Yhtiön purkautuminen ja lopputilitys
– Osakkaan verotus

Konkurssi
– Konkurssi prosessina
– Realisaatiot
– Takaisinsaanti, vahingonkorvauskanteet

hinnan myyminen 1

Selvitystilan ja konkurssin ero omistajan ja johdon kannalta
– Luottotiedot
– Vastuut suhteessa kolmanteen sekä henkilökohtainen vastuu
– Konkurssin vaikutus osakkaan verotukseen

Kysymyksiä kouluttajalle

Koulutus päättyy

–> Ilmoittaudu tästä
_____________________________________

Hinta:
297 euroa (+ alv 24 %).

Hintaan kuuluu koulutusmateriaali (pdf)
sekä tallenteen käyttö 6kk.

Webinaariin voit osallistua ilman
ohjelmistoasennuksia.
_____________________________________

Peruutukset ja muutokset:

Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta 4pv
ennen koulutusta ja sen jälkeen veloitetaan 50%
koulutuksen hinnasta. Peruuttamattomat
koulutukset veloitetaan kokonaan.
_____________________________________________

–> Ilmoittaudu tästä

webinar