Myyjien johtaminen ja valmennus huipputuloksiin

17.-18.3.2020, Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa

Myyntitiimin rakentaminen alkaa myynnin johdosta.

Myynnin johdolla pitää olla toimiva suunnitelma, tiedot, taidot
ja käytännön keinoja tuloksellisen myyntitiimin rakentamiseksi,
ohjaamiseksi ja johtamiseksi.

– Miten saan kaikki myyjät saavuttamaan myyntitavoitteensa?
– Miten otan enemmän irti myynnin konkarista?
– Miten jaan oman aikani viisaasti?
– Miten saan aikaiseksi strategiamme ja
markkinoiden edellyttämän myynnin rytminvaihdoksen?

Tämä valmennus antaa
– Myyjien johtamiseen käytännön keinoja, joita voit ottaa heti käyttöön
– Virikkeitä ja menetelmiä hyvien myyntitulosten synnyttämiseen
– Johtamistoimenpiteiden työkalupakin, josta voit valita sopivat
toimenpiteet ryhmälle ja sen erilaisille yksilöille

Kenelle
Valmennus sopii uudelle ja kokeneelle myynnin johdolle
sekä myyntitiimien esimiehille, jotka kokevat
tarvitsevansa lisää työkaluja myynnin johtamiseen
ja haluavat saavuttaa parempia tuloksia.

Työskentelytapoina käytämme henkilökohtaisia tehtäviä,
ryhmätöitä, keskusteluja sekä luento-osia.

Ennakkotehtävä osallistujille
Osallistuja valmistautuu tilaisuuteen
sähköpostilla lähetettävällä ennakkotehtävällä:
– Myynnin johtamisen tilannearvio

Kouluttajana toimii
KTM, partneri, Ari Kauhanen, Innovate Group Oy.

Hänellä on 30 vuoden elävä kokemus myyjien  ja myyntijohdon
valmentamisesta ja kehittämisestä suomalaisissa sekä
kansainvälisissä yrityksissä. Ari on totetuttanut yli 1700
vastaavanlaista tilaisuutta eri organisaatioille.

Arvostelu aiemmasta valmennuksesta (pisteet max 5)
Valmennuksen yleisarvostelu keski-arvo 4,5;
Valmennuksen sovellettavuus 4,4
Asioiden kiinnostavuus 4,5; Vetäjän
asianhallinta 4,7; Osallistujien aktivointi 4,7

Osallistujien kommentteja
“Sain kokonaisnäkemyksen myynnin johtamiseen
ja tavan jäsentää, pilkkoa asioita – mallin jalkauttaa”
“Apuvälineitä myynninjohtamiseen. Pystyn
jäsentämään omaa työtäni ja myös yksikön
muiden jäsenten töitä.”

–>Ilmoittaudu täällä
___________________________________________

Aikataulu ja ohjelma, 1. päivä

09.00 Saapuminen ja kahvi
09.30 Myynnin esimiehen eri roolit ja
käytännön johtamishaasteet
– Yrityksen odotukset myynnin esimiehelle ja
vaikutukset työskentelyyn
– Menestyvän myynnin esimiehen profiili

Myyntitoiminnan tehostamisen peruspäätökset
– Itsensä johtaminen
– Mistä itsensä johtamisessa on kysymys
– Miten johdan itseäni keskittymällä olennaiseen
– Ajan ottaminen myynnin johtamiseen
– Mihin aika menee ja mihin sitä ei enää
kannata käyttää
– Ajankäytön tehostamisen keinot:
priorisointi, systemointi, delegointi
– Omien aikavarkaiden tunnistaminen ja eliminointi
– Lisäarvoni myyjille – mistä se syntyy

Lounas

Myynnin johtamisen haltuunotto
– Olennaisten asioiden ja niihin liittyvien
tavoitteiden tunnistaminen
– Avainalueajattelu ”Lotus Blossom”-menetelmää
käyttäen

Kahvi

Myyjän työpanokseen vaikuttaminen
– Esimerkkejä, miten arvioida työpanosta
– Esimerkkejä tehokkuusluvuista
– Työpanoksen määrään vaikuttaminen
– Suuntauksen muuttaminen

Myyjien työskentelyn arviointi ja suunnittelu
– Myyntitavoitteiden asettaminen
– Myyntipanoksen mittaaminen
– mikä on riittävää

17.00 Päivän yhteenveto ja iltatehtävät
– Itsearvio: Mitä myyjien esimieheltä
edellytetään myyntipanoksen parantamiseksi
– Itsearvio: Oman johtamistavan arviointi

Ohjelma, 2. päivä

8.30 Myynnin johtamisen ”arjen rytmi”

– Myyntikokousten sisältö ja toteutusideoita
– Tavoiteohjatun myyntityön systematiikka
– Myynnin vuosikello

Arjen myynnin johtamisen avainkysymykset
– Liikevaihdon lähteet: ylläpitävä
myyntiprosessi ja kasvua tuovat myyntiprosessit
– Seuranta- ja ohjausvaatimukset
– Panoksen ohjaus, suunnittelu ja raportointi

Oman johtamistavan arviointi ja kehittäminen
– Itsearvion purku ja johtopäätökset
– Eri johtamistoimenpiteet ja niiden tunnistaminen
– Johtamistoimenpiteiden vaikutukset ja
rajoitukset niiden käytössä

Omien toimintamallien kehittäminen
– Miksi haluat olla myynnin esimies? Mikä on
ihmisnäkemyksesi? Mihin uskot ihmisten johtamisessa?
Mihin olet johtamassa porukkaasi? Millä keinoilla?
– Omien ihmisten johtaminen yksilöinä

Lounas

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
– Mistä, miten, miten usein, millä keinoilla
– Palautteen tavoite – ”mitäs jos painaisin villaisella?”
– Palautteen antamisen rakenne/systematiikka
– Harjoitteita: Myönteisen palaute- Korjaava palaute
– Ohjeita, miten suhtaudut saamaasi palautteeseen

Lähiajan toimenpiteeni
– Oman johtamistavan arviointi ja kehittäminen
– Päätökseni – Johtajuuden päiväkirjan käyttöönotto

15.30 Valmennuksen lopetus

–>Ilmoittaudu täällä

 “Vetäjä piti porukan hyvin hereillä ja toimi
innostavasti.”
___________________________________________

Missä
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Hinta
1.180 euroa (+ alv 24 %).

Hintaan kuuluu koulutusmateriaali sekä tarjoilut.
___________________________________________

Peruutukset ja muutokset:

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksesta tai
siirtymisestä seuraavaan koulutukseen sähköpostilla.
Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta
14pv ennen koulutusta. Myöhemmin tehtävistä
peruutuksista veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta.
Peruuttamaton koulutus veloitetaan kokonaan.
Koulutuksen voi vaihtaa maksutta samassa
organisaatiossa työskentelevälle.
___________________________________________

–>Ilmoittaudu täällä

“Sain säkillisen ajatuksia ja malleja myynnin
johtamisen kehittämiseksi”